Algemeen

Bij School Alex en School Max werken:
  • Directeur - eindverantwoordelijk
  • Intern Begeleider - coördineert de leerlingenzorg
  • Unitleider - coördineert de unit (tevens basisgroepsleerkracht)
  • Basisgroepsleerkrachten - zijn eindverantwoordelijk voor 25-33  lln.
  • Basisgroepsleerkrachten met een specialisme - zijn gespecialiseerd in taal, lezen, rekenen, crea, Engels e.a.
  • Basisgroepsleerkrachten met een ondersteuningsspecialisme - zijn gespecialiseerd in het omgaan met o.a. autisme, adhd 
  • Onderwijsassistenten - ondersteunt leerkrachten, kleine groepjes kinderen of individuele leerlingen
  • Conciërge
  • Administratrice 

Bij School Alex en School Max gaan wij uit van de talenten van de personeelsleden die er werken. Personeelsleden geven aan waar zij goed in zijn en waar zij zich graag voor inzetten (specialismen). Bij scholing wordt gekeken naar wat de kinderen bij Max nodig hebben, maar ook naar de behoeften van de personeelsleden.