Scholing

Scholing is een belangrijk middel om te komen tot kwaliteitsverbetering. Elk jaar wordt bekeken waar de prioriteiten liggen ten aanzien van de nascholing. In overleg met het team en de MR wordt een nascholingsplan opgesteld. Deze nascholing vindt plaats op teamniveau. Daarbij gaat het onder meer om onderwijskundige zaken. Ook worden individuele personeelsleden in de gelegenheid gesteld cursussen  te volgen. Dat kan gebeuren vanuit interesse voor een bepaald onderwerp. Ook naar aanleiding van klassenbezoeken, wensen van School Alex & School Max en functioneringsgesprekken kan een teamlid een (individuele) nascholingscursus volgen.