Onze missie en visie

Tijdens de studiedag van 30 juni 2015 is de visie & missie  als volgt geformuleerd:
 
In 2024 staat School Alex & School Max bekend als een plek waar iedereen 
Koningskind is en zijn talenten mag ontwikkelen, in vertrouwen op Jezus.

In ons schoolklimaat zijn wij positief naar elkaar, zorgen wij ervoor dat 
iedereen zich gehoord en waardevol voelt en hebben we plezier met  elkaar.

De opbrengsten zijn gezond als er sprake is van een leeromgeving die 
afgestemd is op de onderwijsbehoeften en het niveau van het kind, 
waarbij teamleden, leerlingen en ouders hun krachten bundelen om de 
gestelde (leer-)doelen te behalen.

Op School Alex & School Max werken enthousiaste, betrokken mensen die gezamenlijk in ontwikkeling zijn; in openheid en geborgenheid samenwerken om zo het onderwijs vorm te geven.

Met elkaar werken de leerkrachten het komend schooljaar om bovenstaande missie stevig neer te zetten. Daartoe ondertekenen zij een schoolklimaatovereenkomst. Zo brengen School Alex & School Max balans in het enerzijds zo belangrijke positieve klimaat, waarin welbevinden centraal staat en anderzijds de leerresultaten.