Uw kind aanmelden

Als uw kind vier jaar wordt

Vanaf de vierde verjaardag is uw kind welkom op school. Echter, ruim voor het zover is, willen we graag weten wie, wanneer en hoeveel kinderen we op school kunnen verwachten. We vragen u om uw kind vóór de derde verjaardag in te schrijven op school.

U kunt contact opnemen met de school om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

 

 

Als uw kind op een andere school zit

Als u een informatiegesprek wilt, vragen we u om dat eerst op de huidige school van uw kind aan te geven; meestal gebeurt dat bij de leerkracht en de directeur. Daarna kunt u een individuele afspraak met ons maken voor een gesprek. Wanneer u besluit uw kind op onze school te willen plaatsen vindt de volgende procedure plaats:
  • u heeft een gesprek met de directeur op de huidige school van uw kind om uw overwegingen toe te lichten
  • na dit gesprek neemt onze intern begeleider contact op  met de Intern Begeleider van de huidige school om inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van uw kind
  • de intern begeleider en de unitleider beslissen of uw kind geplaatst kan worden op Alex
  • de unitleider/intern begeleider informeert u over de beslissing
  • wanneer uw kind wordt geplaatst, verzoeken wij u het inschrijfformulier in te vullen (+ kopie burgerservicenummer) en ons toe te sturen.


 Er zijn twee momenten in het jaar waarop uw kind kan instromen: na de zomervakantie (in augustus of september) en na de kerstvakantie (in januari).
In verband met de tijd die we uittrekken voor bovengenoemde  procedure , kunnen we de laatste twee weken vóór de genoemde vakanties geen gesprekken meer aangaan.

Let op: Zindelijkheid

Wanneer uw kind bij ons op school gaat starten, verwachten wij dat hij of zij zindelijk is. Een basisschool mag uw kind weigeren als uw kind nog niet zindelijk is. Het is voor een leerkracht niet mogelijk om individuele leerlingen te verschonen, omdat zij de klas dan alleen moet achterlaten. Wanneer er op dit gebied problemen zijn, kunt u dit aangeven, dan zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.