Identiteit

Het protestants christelijk geloof is de basis van waaruit School Alex & School Max handelen. Wij leven en werken vanuit Gods woord, de Bijbel. Dit doen wij in het geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze Heiland en Verlosser. Ons onderwijsconcept komt voort uit onze levensbeschouwelijke visie en missie. Dit betekent dat wij elke dag met God willen beginnen en eindigen. Dit doen we door te bidden en te danken, door Bijbelverhalen en door te zingen over Hem. We willen onze identiteit uitstralen naar u en de kinderen in hoe we met elkaar omgaan. Van u vragen we onze identiteit en grondslag te respecteren. Alle kinderen doen mee met de activiteiten die met identiteit en geloof te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de Kerstviering maar ook het bidden, danken en zingen op school. Samen met u willen we een echt christelijke school zijn!