Facebook en Twitter

Met de toenemende populariteit van het gebruik van social media is er ook het gevaar dat onbedoeld/ ongewild andere dan de eigen kinderen via beelden of verhalen naar buiten toe verschijnen. Als school gaan wij terughoudend om met beeldmateriaal en persoonlijke mededelingen via Facebook en/of Twitter. Wij verzoeken u dringend dezelfde terughoudendheid in acht te nemen om zo vervelende situaties te voorkomen. Het kan zijn dat social media wel gebruikt wordt om ouders op de hoogte te brengen van actualiteiten, maar deze gaan dan de school aan en geen individuele personen, meningen of situaties.