Mobiele telefoon of  foto/videocamera

Mobiele telefoon 

Uw kind mag een mobiele telefoon meenemen naar school, maar mag deze niet gebruiken tijdens de schooldag. Leerlingen kunnen altijd gebruikmaken van de schooltelefoon om naar huis te bellen na toestemming van de leerkracht.  De mobiele telefoon dient gedurende de hele schooldag (ook de pauzes) in de jaszak of tas te blijven. Zonder expliciete toestemming van de groepsleerkracht is communiceren (bellen, SMS, Whatsapp, etc.), fotograferen, filmen of geluidsopnames te maken tijdens de schooltijden niet toegestaan.

Let op: School Alex & School Max behouden zich het recht om alle opnames op een mobiele telefoon (foto’s, video’s of geluid) die zonder toestemming zijn gemaakt , te wissen, omdat hierdoor de privacy van de andere leerlingen en leerkrachten wordt aangetast. School Alex & School Max nemen geen enkele verantwoording voor schade aan of het zoekraken van een mobiele telefoon.
 

Fotocamera of videocamera

Een fotocamera of videocamera (of een ander opnameapparaat) is niet toegestaan op school en mag niet naar school worden meegenomen, tenzij deze in overleg met de leerkracht gebruikt wordt voor lesdoeleinden.