Contact

Bij  School Alex en School Max zijn de gesprekken over de ontwikkeling van uw kind cyclisch. Dit betekent dat u minimaal  drie keer per schooljaar de mogelijkheid hebt voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. 
 
Naast de eerder genoemde gesprekken worden de volgende vormen van contact bij  School Alex en School Max gebruikt:
 

Huisbezoeken

Uw kind wordt twee maal in zijn/haar schoolperiode bezocht door een groepsleerkracht:  één keer in de onder- en één keer in de bovenbouw. Wanneer er meerdere kinderen uit  een gezin op school zitten, komt één van de verantwoordelijke leerkrachten per gezin.  Dit bezoek vindt plaats tussen 14:15 en 17:00 uur.
 

Schriftelijke informatie

•  ParnasSys
•  www.schoolalex.nl of www.schoolmax.nl
•  Nieuwsbrief
 

”Kan ik u even spreken?”

De inloop is er voor u en uw kind. Als u iets te bespreken heeft met de unitleerkracht, kunt u een afspraak maken na schooltijd.