Ouderwerkgroep (OWG)

De school heeft een ouderwerkgroep. De ouders in deze werkgroep coördineren allerlei 
werkzaamheden ten behoeve van de school en de leerlingen.
U kunt hierbij denken aan:
  • Hulp bij training en/of organisatie van   de diverse sporttoernooien;
  • Voorbereidenen/of   meehelpen bij festiviteiten;
  • Reparatie-enknutselwerkzaamheden;
  • Meehelpen bij het inrichten van het thema