Wet op privacy: onderzoeksgegevens en rapportage

Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind verantwoord omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook wij vinden die privacy van grote waarde en we doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen. 

Ouders hebben altijd recht op inzage van alle schriftelijke informatie over hun kind. Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale samenleving maken ook  School Alex en School Max namelijk steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven. 

Voor een goede onderwijskundige begeleiding van leerlingen is het noodzakelijk gegevens van uw kind digitaal te verwerken via de computer. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Het gaat dan om het  leerlingenadministratiesysteem, maar ook om educatieve software. Om oefeningen te kunnen maken op de computer en ook om de leraar inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Bij educatieve software gaat het om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas van het kind. Maar ook om enkele gegevens over onze school zelf. 

De school zal er voor zorgen, dat dit op de meest veilige en zorgvuldige manier gebeurt en zal niet meer gegevens gebruiken, dan werkelijk noodzakelijk zijn.  Zorgvuldig omgaan met privé-gegevens geldt ook wanneer we het hebben over het plaatsen van foto’s  op internet, gemaakt in schoolverband. De school plaatst met regelmaat foto’s van leerlingen op het afgeschermde deel van de website, in de schoolgids en in de nieuwsbrief. De school zal er altijd voor zorgen, dat dit “gepaste” foto’s zijn en nooit in bepaalde ongewenste situaties.

 School Alex en School Max  plaatsen nooit foto’s van leerlingen op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Wij verzoeken u om dit ook niet te doen, tenzij het alleen om uw eigen kind gaat. Mocht u hier als ouder bezwaar tegen hebben, maakt u dan even een afspraak met de directeur van de school om hierover te praten.