Schooltijden 

School Alex en School Max werken met een continurooster. Zo kan er optimaal gewerkt en geleerd worden. Uw kind gaat iedere dag naar school van 8.30 - 14.15 uur. Alle kinderen eten op school. 

De school is vanaf 08:25 uur open. De leerkrachten staan dagelijks klaar om de kinderen persoonlijk te begroeten en ter verwelkoming een hand te geven. 

We beginnen de dag met een inloop, daarna starten de lessen. De inloop is bedoeld als overgangsmoment van thuis naar school. U kunt dan met uw kind het gemaakte of te maken schoolwerk bekijken. In de onderbouw kunt u even met uw kind een spelletje doen. Om gezellig bij te praten met de andere ouders of een gesprek met de leerkracht zijn andere momenten beter geschikt !

Om 8:30 uur begint de school. Komt uw kind na half negen op school, dan is het te laat en wordt als zodanig geregistreerd in ons digitale leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Deze meldingen vindt u terug in ons ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen