Schoolverzekering

Voor alle leerlingen die bij de school zijn ingeschreven is een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en gedurende evenementen die door de school zijn georganiseerd. De verzekering is geldig gedurende een uur voor en een uur na, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde activiteit vergt. Deze dekking voor geneeskundige- en tandheelkundige hulp vormt een aanvulling op de eigen (ziektekosten) verzekering. Rekeningen moeten eerst bij de eigen verzekeraar worden ingediend. Pas wanneer deze om één of andere reden niet of slechts gedeeltelijk tot vergoeding overgaat, is een beroep op de schoolongevallenverzekering mogelijk. Daarbij moet de school aantoonbaar nalatig zijn geweest. In geval van een ongeval, schade e.d., kunt u informatie krijgen op school.