Ouderportaal ParnasSys

Alex werkt sinds januari 2014 met het leerlingadministratie- en volgsysteem Parnassys. Dit is een webbased adminstratiesysteem waarin de gegevens van uw kind worden bijgehouden.
Als ouders kunt u met de persoonlijke inloggevens (die u per mail ontvangen hebt), inloggen in het systeem, om zo de gegevens van u kind(eren) te kunnen bekijken.

In de loop van het schooljaar zullen steeds meer toepassingen beschikbaar komen in het Ouderportaal. 
 

Wat staat er in het Ouderportaal

In ons Ouderportaal vindt u op dit moment de volgende informatie over uw kind(eren):
  • de individuele persoonsgegevens van uw kind incl. de bij ons bekende medische gegevens
  • absenties
  • notities die wij vastleggen zoals dagverslagen en verslagen van gesprekken en huisbezoeken
 
Op sommige notities kunt u reageren - dit doet u door op het groene vinkje te klikken. Uw reactie wordt verstuurd aan de leerkracht.
 
Het Ouderportaal is rechtstreeks gekoppeld aan ons adminstratie- en leerlingvolgsysteem. U ziet in het Ouderportaal dus altijd de meest actuele informatie. In het Ouderportaal kunt u wijzigingen doorgeven. Deze wijzigingen worden automatisch opgestuurd naar de administratie van School Alex, en worden daar verwerkt. Het kan hierdoor enige dagen duren voordat uw wijzigingen zichtbaar zijn in het Ouderportaal. 
 

Aanmeldgegevens

Ouders krijgen de aanmeldgegevens voor het Ouderportaal na de inschrijving van het eerste kind, of aan het begin van het schooljaar. 

U kunt inloggen in het ouderportaal via de volgende link: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen