Units en basisgroepen

Om uw kind optimaal te kunnen uitdagen, inspireren en begeleiden werken School Alex & School Max in units. Een unit is een grote, inspirerende onderwijsruimte met themahoeken, stilteruimtes en werkplekken. Deze unit is ingedeeld op leeftijdsniveaus. Een unit bestaat uit enkele basisgroepen. Uw kind start en sluit de dag af in een eigen basisgroep. Deze groep is van één of meerdere leeftijdsgroepen. Dit bevordert het leren van en met elkaar. Tussen de middag eet de basisgroep samen. Een groepleerkracht(-en) is eindverantwoordelijk voor uw kind.