Portfolio

Bij School Alex & School Max werken wij met een portfolio. In deze map zitten werk, foto's, tekeningen, presentaties en andere zaken die de ontwikkeling van het kind laten zien.

Er is een werkportfolio en een ontwikkelportfolio. In het werkportfolio zitten alle dagelijkse planningen, reflecties, evaluaties en opdrachten van een bepaalde periode. 

In het ontwikkelportfolio stopt de leerling na drie maanden het werk van de afgelopen periode waar hij trots op is, waar hij moeite mee had en waar hij wat van geleerd heeft. In een gesprek met de leerkracht bespreekt hij zijn gestelde doelen en de inhoud van zijn portfolio. Per vakgebied worden de doelen voor de komende periode vastgesteld.De doelen uit het ontwikkelportfolio zijn verbonden met ons digitale ontwikkelingsvolgsysteem.

Het ontwikkelportfolio gaat mee naar huis. De leerling toont thuis zijn ontwikkeling aan met behulp van het portfolio. De ouder heeft hierna een gesprek op school met de basisgroepleerkracht.

In de toekomst gaan School Alex & School Max werken met een digitaal portfolio.