Becijfering

Bij School Alex & School Max kiezen wij ervoor werk te beoordelen met goed, voldoende, onvoldoende. Leerlingen werken op eigen niveau. De leerling wordt bij beoordeling vergeleken met zichzelf. Vooraf is bij de leerling duidelijk wat de criteria zijn voor beoordeling. (bijv. 10/10 goed=goed, 8/10 goed = voldoende 6/10 en daar onder= onvoldoende)

Als werk onvoldoende behaald is, gaan wij ervan uit dat werk nu onvoldoende is. In principe gaat een leerling door met inoefenen tot beheersing behaald is. Dit kan na eventuele extra instructie. In enkele gevallen lukt dit niet, samen met ouders en leerling wordt besproken hoe verder. Toetsing kan aangepast worden in grote, in tijdsduur o.i.a. Een vertraagde leerweg kan een mogelijkheid zijn.

Bij de opdrachten uit de methodes en bij methode-afhankelijke toetsen wordt genoteerd hoeveel goed er behaald zijn van het totale aantal opgaven. bijv. 8/10 goed. Fouten worden, eventueel na extra instructie, verbeterd.

Bij methode onafhankelijke toetsing wordt beoordeeld in termen van midden groep 4 niveau, eind groep 7 niveau e.d.. Dit geeft een goede indicatie van wat de leerling beheerst en wat niet. Analyse van toetsen kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in de resultaten. 

Wij gaan bij toetsing en normering uit van mogelijkheden en willen in positieve termen beoordelen.