Vroeg Engels

Bij School Alex & School Max bieden wij Vroeg Engels aan. Dit betekent dat de kinderen vanaf groep 1 een uur per week in het Engels aangesproken worden. 

Elke groep heeft één keer per week een Engelse dag. Afhankelijk van het niveau van de kinderen wordt er die dag op verschillende momenten Engels gesproken door de leerkracht en eventueel ook door de leerlingen.

We beginnen in de onderbouw met het spelen van Engelse spelletjes, het zingen van Engelse liedjes en het leren van de eerste woordjes. 'Input first' is hierbij van groot belang. Kinderen leren eerste zelf de taal begrijpen, voordat zij deze zelf gaan spreken.  

Dit wordt in de volgende groepen voortgezet. Vanaf de middenbouw krijgen de kinderen Engels op niveau. In de bovenbouw wordt dit vervolgd - hier lezen de kinderen Engelse boeken en tijdschriften, kijken Engelse films (geen ondertiteling) en spelen ze Engelse spelletjes. Kinderen worden door diverse activiteiten uitgedaagd om Engels te praten. In de midden- en bovenbouw wordt als methode de Happy Serie gebruikt.

School Alex & School Max zijn een gecertificeerde talentschool voor Vroeg Engels (A-status).