Huiswerk

Op School Alex & School Max bereiden we de leerlingen voor op het gebruik van een agenda en het maken van huiswerk. Hierbij vinden we het belangrijk dat huiswerk een functie heeft. Zo krijgen de leerlingen vanaf parel 19 huiswerk topografie. Dit leert hen om rijtjes uit hun hoofd te leren en geeft routine in het leren van huiswerk. Vanaf parel 21 is er elke week huiswerk voor werkwoordspelling. Dit vak heeft voor de meeste kinderen extra oefening nodig en leert hen daarnaast om huiswerk op tijd af te hebben. Elk thema is er vanaf de middenbouw huiswerk rondom dit thema. Hierbij moet bijvoorbeeld een werkstuk, verslag of presentatie worden gemaakt. Leerlingen leren zo om hun huiswerk te plannen, op tijd te beginnen, informatie te zoeken en te verwerken. Soms is er een huiswerkblad voor bijvoorbeeld Engels. Kinderen die extra oefening nodig hebben voor spelling of rekenen kunnen dat doen via BLOON of Ambrasoft.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is het belangrijk voor hun ontwikkeling dat zij nog veel kunnen spelen. Elke dag huiswerk meegeven betekent dat zij hier veel minder aan toe komen. Door het niveauverschil op de basisschool zorgt veel huiswerk voor leerlingen die zullen doorstromen naar het VMBO ervoor dat zij nauwelijks tijd hebben om te spelen. Leerlingen die doorstromen naar het VWO hoeven weinig moeite te doen voor basisschool huiswerk (bijvoorbeeld een toets leren), waardoor dit hen ook niet voorbereidt op het niveau van de VO school. We vinden het daarom belangrijk dat het huiswerk dat we geven de leerlingen vaardigheden en handvatten geeft voor het voortgezet onderwijs.