Vervolgonderwijs

Het onderwijs bij School Alex & School Max zorgt voor een goede basis voor de diverse richtingen binnen het voortgezet onderwijs. Verdieping, verbreding en/of versmalling van het leerpakket gebeurt daar waar nodig. Het leren plannen, evalueren, reflecteren, het bieden van Vroeg Engels en de manier van indelen van de instructie-niveaus geeft de kinderen ruime kennis en ervaring die nodig zijn voor het slagen in het voorgezet onderwijs. 
 

Schooladvies

Elke leerling in groep 8 van School Alex & School Max krijgen voor 1 februari een schooladvies. Hierin staat welk niveau (VWO, Havo, VMBO-TL, VMBO-GL of VMBO-BL) in het voortgezet onderwijs het beste bij hem of haar past. Let op: u kiest zelf een middelbare school die dit niveau aanbiedt. Het schooladvies is bindend en wordt gemaakt vóór de eindtoets. School Alex & School Max kijken daarvoor onder andere naar hoe de leerling leert, wat de leerling heeft laten zien, en welke groei en ontwikkeling de leerling tijdens die laatste drie jaar (groep 6 t/m 8) heeft doorgemaakt. De centrale eindtoets die de leerling in april maakt, geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of School Alex & School Max met het schooladvies in de goede richting zat. Maar het schooladvies telt het zwaarste. De middelbare school waar de leerling heen gaat, mag de score op de centrale eindtoets niet gebruiken om te beslissen of de leerling wel of niet wordt toegelaten.