Een dag op school

Een schooldag bij School Alex & School Max ziet er als volgt uit:
 • Inloop
  Tijdens de inloop kunnen kinderen een activiteit kiezen om, eventueel samen, met hun ouders te doen. Zo zijn er kinderen die gaan lezen, een opdracht af gaan maken of een spelletje doen.
 • Godsdienst
  In de eigen basisgroep wordt er een Bijbelverhaal verteld, gebeden en gezongen. Een aantal keer per weken maken de kinderen een verwerking van de Bijbelverhalen.
 • Blok 1: Rekenen
  Tijdens het rekenblok krijgen kinderen instructie op hun eigen niveau, werken ze zelfstandig aan hun lessen of werken ze aan opdrachten in hoeken.
 • Pauze en buiten spelen
 • Blok 2: Taal
  Tijdens het taalblok krijgen kinderen instructie op hun eigen niveau, werken ze zelfstandig aan hun lessen of werken ze aan opdrachten aan hoeken
 • Eten en buiten spelen
 • Lezen
  In het leesblok wordt er door alle kinderen in de school gelezen. Allerlei vormen van lezen worden hierbij ingezet, zoals voorlezen, duo-lezen, theaterlezen, enz.
 • Blok 3: Keuzeblok
 • Blok 4: Keuzeblok
  Tijdens de keuzeblokken komen gym, Engels, creatieve vakken en in de midden- en bovenbouw ook de wereldoriëntatievakken aan de orde. Een deel van deze vakken worden klassikaal aangeboden en voor de leerlingen ingepland. Aan een deel van deze vakken werken de leerlingen zelfstandig. Een aantal blokken per week kunnen de leerlingen zelf een vak kiezen wat ze willen doen.
  Een aantal keren per thema is er een talentuur, waarbij creatieve vakken worden aangeboden.
 • Afsluiten en reflectiekring