cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

(Nieuwe) Ouders

Betrokken ouders

Betrokken ouders

Betrokken ouders

School Max werkt graag met u als ouders samen om ervoor te zorgen dat uw kind zich zowel op school als thuis optimaal ontwikkelt. Betrokkenheid van u als ouders vinden wij belangrijk. Meerdere keren per jaar plannen we oudergesprekken in. We nemen dan graag de tijd om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Ook zoeken we eventueel samen naar nieuwe inzichten die aan de ontwikkeling van uw kind bijdragen. Door gebruik te maken van Parnassys en de app ‘Parro’ houden we korte lijnen met u als ouders en delen we veel informatie. In Parro kunnen we gemakkelijk en snel met ouders communiceren én kunnen we volledig AVG-proof foto’s delen.

Ouderwerkgroep

School Max heeft een ouderwerkgroep. De ouders in deze werkgroep coördineren hulp en ouderbetrokkenheid rondom allerlei activiteiten waarbij de hulp van ouders zeer welkom is. Denk hierbij aan extra handen bij een training of de organisatie van sporttoernooien, meehelpen bij festiviteiten, reparatie- en knutselwerkzaamheden en hulp bij het inrichten van een thema.