cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

Ons onderwijs

Positive Behaviour Support

Positive Behaviour Support

Positief gedrag aanleren!

Positive Behaviour Support

We werken op School Max met een preventieve, schoolbrede aanpak om positief gedrag aan te leren: Schoolwide Positive Behaviour Support. Met deze werkwijze creëren we een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Als basiswaarden van School Alex hebben we gekozen voor:

Respect

Veiligheid

Vertrouwen

Het schoolteam benoemt het gedrag dat bij deze waarden past en leert het de kinderen actief aan. We hebben heldere gedragsverwachtingen beschreven voor verschillende ruimtes in de school. Deze gedragsverwachtingen hangen zichtbaar in het schoolgebouw.

In alle klassen zijn er lessen om goed gedrag te stimuleren. Laten kinderen gewenst gedrag zien, dan bekrachtigen we dat. Met een compliment bijvoorbeeld of we geven de leerling een parel, waarmee hij of zij kan sparen voor een groepsbeloning. Zo zeten wij ons gezamenlijk in voor een prettig, positief schoolklimaat.