cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

Ons onderwijs

Engelse les

Engelse les

Van groep 1 tot groep 8

Engelse les

Engelse les vanaf groep 1

Op School Max krijgen leerlingen Engelse les vanaf groep 1. Onze school is een gecertificeerde TalenT-school voor vroeg Engels, niveau A. Dit betekent dat kinderen vanaf het prille begin op een natuurlijke manier Engelse les krijgen. Het keurmerk TalenT-school krijg je als school niet zomaar. Alleen scholen die voldoen aan alle kwaliteitscriteria komen in aanmerking, en worden hierop getoetst door een externe partij.

Engelse dag

Bij School Max vinden wij het belangrijk om kinderen vroegtijdig met de Engelse taal in aanraking te brengen. Onze maatschappij is sterk Engels georiënteerd. Met een wekelijkse Engelse dag pikken kinderen de taal sneller op. Afhankelijk van het niveau van de kinderen geven de leerkracht – en eventueel de kinderen – die dag op zoveel mogelijk momenten activiteiten in het  Engels.

Actieve methode

We gebruiken de methode Join in! Deze methode biedt ons een doorlopende lijn voor de groepen 1 tot en met 8. Join in! is een actieve methode, die enthousiast maakt en kinderen in beweging brengt. Kinderen werken naar eindopdrachten toe en passen hun nieuw opgedane taalkennis direct toe.