cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

Ons onderwijs

Unitonderwijs

Unitonderwijs

Op School Max werken we in units

Wij werken in Units

Op School Max werken we in units. Een unit is een grote, inspirerende onderwijsruimte met themahoeken, stilteruimtes en werkplekken. In de unit werken we met heterogene basisgroepen. Een heterogene basisgroep bestaat uit leerlingen van verschillende jaargroepen. De instructies vinden plaats in homogene groepen. Op School Max hebben we een onderbouwunit met groep 1, 2 en 3 een middenbouwunit met groep 4, 5 en 6 en een bovenbouwunit met groep 7 en 8.

Basisgroep

Elke unit heeft een of meerdere basisgroepen. Uw kind start en sluit de dag af in zijn of haar basisgroep. Elke basisgroep heeft een eigen leerkracht, die eindverantwoordelijk is voor uw kind. Deze leerkracht voert de kindgesprekken met uw kind en de oudergesprekken met u als ouders/verzorgers.

 

Thema's

In de unit werken we met interessante thema’s. Aan de hand van themalessen en leervragen leren de leerlingen over onderwerpen uit geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Ook ontwikkelen zij vaardigheden als samenwerken, creatief denken, mediawijsheid en probleem oplossen. 

Met de keuze voor unitonderwijs bieden we meer ruimte voor verschillen tussen kinderen. Leerlingen laten zich qua ontwikkeling en leerniveau niet beperken tot één groep. Om een voorbeeld te noemen: het ene kind is in groep 2 al aan lezen toe, het andere kind pas in groep 3. Flexibele groepen halen de beperkingen weg van 1 vaste groep. Er is meer ruimte voor onderwijs op maat.

Voordelen van werken in units

  • Kinderen van verschillende leeftijden kunnen veel van elkaar leren. Ze werken met elkaar samen en spelen met elkaar.
  • In een unit werken meerdere leerkrachten. Uw kind wordt dus dagelijks door meerdere juffen en meesters gevolgd.
  • Leerkrachten binnen een unit kunnen gebruik maken van elkaar kwaliteiten. Met betere kwaliteit onderwijs tot gevolg.
  • In de units is ruimte om leerlingen flexibel in te delen, passend bij hun leerbehoefte.
  • Het maatwerk biedt meer ruimte aan talentontwikkeling.
  • Kinderen van verschillende leeftijden leren in groepjes van elkaar.

 

Wilt u zelf eens ervaren hoe het eraan toe gaat in een van de units? Neem gerust contact met ons op voor een rondleiding.