cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

(Nieuwe) Ouders

Gebedsgroep

Gebedsgroep

Gebedsgroep

Eenmaal per maand komt een groep ouders bij elkaar om te bidden voor de school, de kinderen en het team. De gebedsgroep start om 8.45 uur ’s ochtends. De data waarop de gebedsgroep op School Max samenkomt, worden vermeld in de nieuwsbrief. Wilt u meebidden voor de school en het wel en wee van de kinderen? U bent van harte welkom. Voel u vrij om aan te haken.