cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

(Nieuwe) Ouders

Actieve medezeggenschapsraad

MR

Onze Medezeggenschapsraad

School Max heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). Diverse ouders en enkele personeelsleden maken onderdeel uit van de MR. De directeur is adviserend lid. De MR komt geregeld samen en deelt de besproken punten via een nieuwsbrief en de website.

Ook hebben de scholen van het CPOV een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die zich bezig houdt met school overstijgende zaken. Elke MR wordt hierin vertegenwoordigd.

De volgende ouders van School Max zitten in de MR: