cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

(Nieuwe) Ouders

Klachten

Klachten

Klachten

Voor ons als school is het belangrijk dat kinderen en ouders of verzorgers tevreden zijn over de kwaliteit van ons onderwijs. Hier besteden we dan ook veel zorg aan. Bent u onverhoopt toch niet tevreden over de begeleiding van uw kind of van uzelf? Bespreek deze dan eerst met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet goed uit, dan kunt u een afspraak maken met de intern begeleider of directeur.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, neem dan contact op met de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting CPOV eo, Landjuweel 16-5, 3905 PG Veenendaal. Stuur hiervoor een mail naar bestuurssecretariaat@cpov.nl.

Informatie over een onafhankelijke klachtencommissie vindt u in de schoolgids van School Max.