cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

Onze school

Christelijke identiteit

Christelijke identiteit

Dit is School Max!

Christelijke identiteit

School Max is een christelijke basisschool met een open vizier. Het christelijk geloof is de basis van waaruit wij handelen. Wij ontlenen onze normen en waarden aan de Bijbel, waarin Gods liefde voor de mensen centraal staat. Met als grootste geschenk aan ons zijn Zoon Jezus Christus.  

Op school Max is ieder kind een Koningskind en streven we ernaar dat ieder kind vrede heeft met zichzelf, zijn Maker en zijn medemens. Zo kan elk kind ervaren dat hij of zij geliefd, uniek, bijzonder en talentvol is!

Wat betekent dit in de praktijk?

Godsdienstonderwijs, Bijbel-vertellingen, christelijke liedjes en feesten zijn belangrijk op onze school. De vakken die op onze school worden gegeven en de keuzes die wij maken ten aanzien van binnen- en buitenschoolse activiteiten staan in het licht van de Bijbelse waarden en normen. Ook komt de christelijke identiteit van School Max naar voren in de manier waarop we met kinderen, ouders en collega’s omgaan. We zijn allemaal uniek, verschillend en waardevol. We verdienen hierdoor elkaars respect en vragen dezelfde houding van iedereen die verbonden is aan School Max.