cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

(Nieuwe) Ouders

Privacy

Privacy

Privacy

Privacy vinden wij van grote waarde. We doen er dan ook alles aan om de privacy van u als ouder of verzorger en van uw kind te beschermen.

Als ouder heeft u altijd recht op inzage van alle schriftelijke informatie over uw kind. School Max maakt steeds meer gebruik van digitale leermiddelen, om uw kind zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden en hem of haar op maat les te kunnen geven. Met deze digitale leermiddelen wordt de bescherming van privégegevens steeds belangrijker.

Verwerking digitale gegevens

Voor een goede onderwijskundige begeleiding van leerlingen is het noodzakelijk gegevens van uw kind digitaal te verwerken via de computer. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Het gaat dan om het  leerlingenadministratiesysteem, maar ook om educatieve software. Leraren moeten oefeningen kunnen maken op de computer en inzicht hebben in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn. Daarom wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Bij educatieve software gaat het om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas van het kind. Ook verwerkt de software enkele gegevens over onze school zelf. 

Foto’s

School Max zorgt ervoor dat de verwerking van gegevens op de meest veilige en zorgvuldige manier gebeurt. Bovendien gebruiken we niet meer gegevens dan werkelijk noodzakelijk is. Zorgvuldig omgaan met privé-gegevens geldt ook wanneer we het hebben over het plaatsen van foto’s op internet, gemaakt in schoolverband. School Max plaatst geregeld foto’s van leerlingen op het afgeschermde deel van de website, in de schoolgids en in de nieuwsbrief. Als school zorgen wij er altijd voor dat dit ‘gepaste’ foto’s zijn.

Foto’s van leerlingen plaatsen wij nooit op social media, zoals Facebook of Twitter. Wij vragen u om dit ook niet te doen. Tenzij het alleen om uw eigen kind gaat uiteraard. Heeft u hier als ouder bezwaar tegen? Maak dan even een afspraak met de directeur van de school om hierover te praten.