cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

Ons onderwijs

Vakwerkgroep

Vakwerkgroep

Voor bovenbouwleerlingen die op praktisch gebied begaafd zijn

Vakwerkgroep

Praktische uitdagingen en opdrachten

Voor bovenbouwleerlingen die op praktisch gebied begaafd zijn hebben wij op School Max een Vakwerkgroep.

De Vakwerkgroep gaat iedere dinsdagochtend – onder de bezielende begeleiding van onze onderwijsassistent Sjors Dijk – aan de slag met hun talent in handelend werken. Tijdens de Vakwerkgroep verruilen we de frustratie die tijdens standaard leermomenten kan ontstaan voor focus op hun kwaliteiten op praktisch gebied. We zien dat leerlingen hier opbloeien en zich meer betrokken voelen bij school.  

Wat doen we in de Vakwerkgroep?

Leerlingen uit de Vakwerkgroep werken gedurende het schooljaar aan interessante en uitdagende praktische taken en opdrachten. Aan een handvaardigheidsopdracht bijvoorbeeld, maar ze mogen ook aan de slag met het rondbrengen van koffie, opruimen, bestellingen in elkaar zetten, de schooltuin bijhouden of kapotte spullen repareren. In de Vakwerkgroep is veel aandacht voor afwisseling. Zowel qua werkvormen als inhoud. Ook stimuleren we creativiteit. Per kind bekijken we welke leerpunten er voor hem of haar zijn en stellen we doelen op sociaal-emotioneel gebied. Rondkijken en helpen bij instellingen en bedrijven hoort ook bij de Vakwerkgroep. En we gaan 8 keer per jaar naar Het Perron. Daar voeren de leerlingen onder begeleiding van 2 vakdocenten opdrachten uit in grote werkplaatsen.

 

Waarom de Vakwerkgroep?

Voor School Max is het aanbieden van de Vakwerkgroep een bewuste keuze. De opdrachten van de Vakwerkgroep zijn een middel om een doel te bereiken: ontdekken waar hun mogelijkheden en talenten liggen. Zo vergroten de kinderen hun eigenwaarde. Dat is het uitgangspunt in onze visie. We bieden onderwijs met hoofd, hart en handen. We gaan voor de briljante timmerman, de sublieme bakker, de liefdevolle verzorger, de creatieve kapper, de gestructureerde opruimer en de groene werker met hart voor de natuur. Als school investeerden we de afgelopen jaren al flink in een aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook voor kinderen die meer talent hebben voor praktisch werk bieden wij met de Vakwerkgroep een speciaal aanbod. Zo houden wij oog voor ieders talent. De naam ‘Vakwerkgroep’ is gekozen met de gedachte: ‘Je hebt mooi vakwerk geleverd. Daar kun je trots op zijn. Goed gedaan!’ De Vakwerkgroep doet kennis op die je niet uit boeken kunt leren. Het is levensecht onderwijs.

Voor wie is de Vakwerkgroep?

De Vakwerkgroep is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 die begaafd zijn op praktisch gebied. Soms hebben zij ook baat bij coaching op sociaal-emotioneel vlak.