cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

Onze school

Dit is School Max

Onze school

School Max is een basisschool voor Protestants Christelijk Onderwijs in de wijk ’t Hoorntje in Veenendaal.
Met een team enthousiaste medewerkers bieden wij passend unitonderwijs aan ongeveer 150 leerlingen. 

Talent als uitgangspunt

Uw kind is een talent!

Uw kind is een talent. Een talent op zich, maar misschien heeft uw kind ook talent voor taal, dans, rekenen, sport, samenwerken of iets anders. School Max wil samen met uw kind zijn unieke talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten. Deze talenten inzetten tijdens het leren vergroot het leerplezier.

Uitdagend en inspirerend!

Wij geloven dat uw kind gemotiveerd is om te leren als de omgeving hem ertoe uitdaagt en inspireert. De manier waarop wij ons onderwijs organiseren speelt hierop in. Wij koppelen de theorie aan de praktijk. We leren door hoofd, hart en handen.

Effectieve onderwijsmiddelen

Soms gaat leren gemakkelijk, soms is het moeilijker. Wij werken met effectieve onderwijsmiddelen en gespecialiseerde leerkrachten. Zo krijgt uw kind de zorg en aandacht die hij of zij nodig heeft om te blijven groeien en ontwikkelen.

School Max en School Alex

School Max heeft een tweede locatie – Alex. De namen Max en Alex zijn een knipoog naar ons koninklijk paar. Ook bij School Alex aan het Prins Willem-Alexanderpark in Veenendaal is ieder kind een Koningskind.

De missie en visie van School Max

Op School Max werken we vanuit onze christelijke identiteit en een basis van veiligheid en vertrouwen. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig en nieuwsgierig zijn, durf tonen en willen leren. Leren vindt plaats op cognitief, sociaal en persoonlijk vlak. Op Max hebben we oog voor deze brede ontwikkeling en zijn we betrokken bij het kind. Elk kind leert op een eigen wijze. Wij spelen in op deze verschillende manieren van leren door onder andere samen te leren, ontdekkend te leren en thematisch te werken. 

Op School Max werken we in units. Kinderen van verschillende leeftijden leren binnen deze units van en met elkaar. Instructie krijgen ze op hun eigen niveau aangeboden. Zo komen we tegemoet aan de individuele leerbehoefte en kan elk kind maximaal tot bloei en ontwikkeling komen. Op School Max werken we in een leerrijke omgeving. Kinderen leren eigen keuzes maken, hun verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen op zichzelf. Als leren betekenis heeft, ervaart een kind het nut van het leren voor nu en later. Onze teamleden ondersteunen en begeleiden dit proces. School Max leert uw kind vaardigheden waar hij zijn leven lang gebruik van gaat maken. Zo kan elk kind ervaren dat hij of zij bijzonder, geliefd, uniek en talentvol is!