Teambijeenkomsten

Bij School Alex & School Max komen de teamleden elke dag na schooltijd bij elkaar om te spreken over en te werken aan het verbeteren van het onderwijs. De volgende zaken worden onder andere tussen 14.15 en 16.45 ingepland:
  • Oudergesprekken(gesprekken tussen   u en   de leerkrachten/of Intern Begeleider)
  • Kindgesprekken  (gesprekken tussen de leerkrachten over uw kind)
  • DUO (Dagelijks Unitoverleg), GUO (Groot Unitoverleg) en KUO (Klein Unitoverleg)
  • Nakijken van het gemaakte werk
  • Voorbereiding lessen volgende dag
  • Verbetering onderwijs(na-  en bijscholing van leerkrachten)

Het team van Alex & Max is elke dag van 8.00-16.45 uur op school aanwezig. Alle activiteiten worden tot  16.45 ingepland.