Omgangsvormen

Omgangsvormen zijn belangrijk om op een goede manier met elkaar om te gaan. Daarom hebben een aantal afspraken binnen de school op welke manier wij dat doen. Hieronder kunt u ze lezen.
  • Ik ben eerlijk in wat ik doe en zeg.
  • Ik ga uit van het positieve.
  • Ik probeer dingen eerst zelf op te lossen, dan vraag ik hulp van een ander.
  • Ik help een ander daar waar nodig.
  • Ik heb respect voor de mening en spullen van een ander.
  • Ik spreek en werk zachtjes in de unit.
  • Ik ruim alles op waar het hoort.
  • Ik houd mij aan de veiligheidsregels van School Max.
  • Ik doe mij best om ervoor te zorgen dat iedereen plezier heeft op school!