Gebedsgroep

Elke maand (data komen in de nieuwsbrief) komt een groep ouders om 8.45 uur bij 
elkaar  om voor het wel en wee van de kinderen en de school te bidden. U bent van 
harte welkom!