Talenten van ouders

Graag maken wij ook gebruik van uw talenten. Dit kan zijn tijdens een project of een thema, of bij het helpen tijden de kook- of natuurles. Ook ten aanzien van het geven van bijvoorbeeld voorlichting over beroepen betrekken wij graag uw kennis. U kunt in september aangeven waarbij u uw talenten wilt inzetten. U bent verzekerd gedurende de tijden dat u werkzaam bent voor de school. U bent verplicht geheimhouding in acht 
te nemen.