Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland

Uw kind maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces wil de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de leerkrachten de gezondheid, de groei en de ontwikkeling begeleiden. De kinderen van 5 of 6 jaar worden samen met hun ouders uitgenodigd door de jeugdarts. De kinderen van 9 of 10 jaar worden uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het onderzoek bekijken zij de groei van uw kind, bespreken met u de psycho-sociale aspecten van de ontwikkeling en testen zo nodig het gezichtsvermogen en het gehoor. Alle kleuters worden daarnaast door middel van een screening onderzocht op spraak- en taalgebied door de logopediste van de GGD. Hiervoor wordt schriftelijk toestemming gevraagd. Als u andere vragen hebt, bijv. over inentingen, de gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD. 
 
GGD Midden-Nederland
De Twijn 
Verlaat 20E 
3901 RG Veenendaal
tel: 030-6086086
email: info@ggdmn.nl