Vertrouwenspersoon

Het kan natuurlijk zijn dat de zaken op school niet gaan zoals ouders dat graag zien. De eerste weg is dan uiteraard een gesprek met de leerkracht en/of de directeur.

Komen ouders en directie er helaas toch niet samen uit, dan kunnen ouders contact zoeken met de bestuurder of met de vertrouwenspersoon van de stichting CPOV.

De vertrouwenspersoon werkt volgens de richtlijnen van de Landelijke Klachtencommissie. Het CPOV is aangesloten bij deze klachtencommissie.
 

Vertrouwenspersoon CPOV:
Mw. A. Rijken-Hoevens
Vondellaan 6
3906 BA Veenendaal
tel.: (0318) 522033
 

In het uiterste geval kan een klacht aangemeld worden bij de Landelijke Klachtencommissie.